Rekvalifikace Točíř keramiky

obrázek

Profesní kvalifikace - Točíř keramiky, denní výuka s časovou dotací 300 hodin, 280 hodin praxe, 20 hodin teoretické výuky.

Výuka probíhá v keramické dílně  i s externími lektory. Doba rekvalifikace je vymezena na 12 týdnů denního studia - především praktické výuky. Součástí rekvalifikace jsou i  techniky dekorování, technika nakládání pecí a nastavení I. výpalu - přežahu a II. výpalu. Techniky pálení - elektrická pec,  raku v plynu a dřevě.  Kromě techniky točení se snažíme o kompexní praktickou i teoretickou výuku s cílem provádět samostaně keramickou výrobu. Závěrečná zkouška se skládá z  čajového nebo kávověho  servisu včetně technologického listu.                                                                                                                                                                                                      Absolvent obdrží osvědčení a potvrzení  s celostátní platností.

Autorizovaná osoba: Mgr. Marcela Trumpešová    Lektor: Ingrid Zelmanová

Rekvalifikace je vhodná i pro uchazeče o zaměstnání, evidované na úřadu práce - v tomto případě je potřeba podat námi potvrzenou Žádost na ÚP minimálně v předsthu jeden měsíc.  Nástup na kurz je individuální, můžete nastoupit v průběhu měsíce, kdy kurz zahajujeme.

Termíny zahájení rekvalifikačních kurzů v roce 2024:  BŘEZEN 1. - 31.3. 2024 -  KVĚTEN / ČERVEN  15.5. - 15.6.2024-  ZÁŘÍ 1.9. - 30.9.2024

Cena kurzu : 49 000,- Kč

Keramický výtvarný ateliér Koněšín, o.p.s.

Koněšín 24, PSČ 67502

keramikakvak@gmail.com

tel: 724 781 800

IČ: 29355095
Fio banka číslo účtu: 2200418259/2010

Obecně prospěšná společnost

KVAK O.P.S.
Keramický Výtvarný Atelier Koněšín